На другим мјестима
Ћирилица Latinica
+
+

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

РУКОПИСИ

РУКОПИСИ

Формирање збирке рукописа у Дигиталној Народној библиотеци Будве започето је набавком дигиталних копија два аутографа Крста Ивановића (1620–1689), аутора значајаног за родну Будву, али и за Венецију гдје је проживио другу половину живота и оставио јединствену хронику млетачког музичког театра који је зачетак опере.

Ријеч је о три књиге "Анала Будве" (1665.) и недовршеној историјској хроници "Рат Св. Лиге против Турака" (1683-1699). Током формирања тематске колекције "Крсто Ивановић", ови рукописи су пронађени у фондовима Националне и свеучилишне књижнице у Загребу, односно библиотеке Универзитета Харвард, и скенирани за рачун Народне библиотеке Будве.

Представљањем дигитализованих рукописа Крста Ивановића Народна библиотека Будве отвара први пут могућност да истраживачи и шира јавност слободно прегледају и проучавају ове документе, поштујући Услове коришћења који су назначени уз сваки од њих.

Cristoforo Ivanovich

Рукопис из 1650. Оригинал у Националној ...

Cristoforo Ivanovich

Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: ...

Крсто Ивановић, сакупљач

Ивановићев рукопис „Будванске ( ...

CRONICA DELLI ANNALI DI BUDUA

Cristoforo Ivanovich

Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: 3 књиге „Анала Будве“; (посвету) „V Poxialu ...

CRONICA DELLI ANNALI DI BUDUA

Cristoforo Ivanovich
Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: 3 књиге „Анала Будве“; (посвету) „V Poxialu ...

ISTORIA DELLA LEGA ORTODOSSA CONTRA IL TURCO

Cristoforo Ivanovich

Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: Оснивање Лиге 1683. (Њемачка и Пољска). ...

ISTORIA DELLA LEGA ORTODOSSA CONTRA IL TURCO

Cristoforo Ivanovich
Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: Оснивање Лиге 1683. (Њемачка и Пољска). ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач

Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...
/1(1 - 3 / 3)

<>
<<>>
Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: 3 књиге „Анала Будве“; (посвету) „V Poxialu smarti Don Iva Ivanovichia“; попис особа (племића) у Будви ...
Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: ...
Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: Оснивање Лиге 1683. (Њемачка и Пољска). Т. 2: Придруживање Републике Св. Марка 1689. Различите вијести ...
Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: ...
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије приказања, лирику разних братовштина и двије пјесме из лирско-епског ...
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне ...
/1(1 - 3 / 3)

<>
<<>>