На другим мјестима
Ћирилица Latinica
+
+

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА
Народна библиотека Будве је 2018. године започела изградњу Дигиталне библиотеке да би изабране дијелове свог фонда и другу завичајну грађу пружила на увид и коришћење широком кругу публике.

Уз помоћ нових технологија Библиотека је прекорачила границе свог физичког простора и искористила њихове предности да на једном мјесту окупи документе који су у стварности скрајнути на полицама или расути по разним земљама и колекцијама.

Дигитални објекти се састоје од скенова који својим квалитетом задовољавају националне стандарде за дигитализацију и стандардизованих скупова метаподатака са описима јединице и подацима који омогућавају претраживање, груписање и размјену са другим дигиталним библиотекама.

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ

У овом, почетном издању, Дигитална Народна библиотека Будве садржи: књиге, новине и часописе, рукописну грађу и плакате, као и тематскe колекције дјела старијих будванских писаца: Крста Ивановића, Мирослава и Стјепана Зановића, и дон Антуна Којовића.

Намјера је да се временом обогати другим врстама материјала, као што су разгледнице, фотографије, позивнице, каталози, аудиовизуелна грађа, и тематским колекцијама о значајним личностима и ствараоцима из Будве и њене околине.
Новине
КЊИГЕ
Плакати

OРГАНИЗАЦИЈА

OРГАНИЗАЦИЈА

Садржаји Дигиталне Народне библиотеке Будве груписани су према врсти грађе и географској области на коју се односе, а постоје и посебне тематске колекције.

Могу се претраживати на неколико начина.

Падајући менији
Падајући менији на свакој страни омогућавају брзи долазак до различитих врста грађе: Књиге, Новине и часописи, Рукописи, Плакати; до јединица које се односе на географска подручја: Будва, Брајићи, Грбаљ, Маини, Паштровићи, Побори; или до посебних колекција.

Основно и напредно претраживање
У горњем десном углу сваке стране је прозор за претраживање. Према сложености упита, омогућено је: једноставно и напредно претраживање.

За једноставно – основно претраживање, кључна ријеч се уписује у прозор за претраживање и тражење се покреће кликом на лупу.

Прозор за напредно претраживање – прецизније дефинисање упита, отвара се кликом на симбол „Више“ (+).

Појмови за грађење сложеног упита комбинују се помоћу логичких оператора "И" и "ИЛИ". Ако се два појма повезују помоћу "И", добиће се све јединице које садрже Појам 1 и Појам 2. Ако су повезани помоћу "ИЛИ", добиће се све јединице које садрже Појам 1 или Појам 2.

Добијени резултати се могу поређати по релевантности, према наслову, ријечима у опису и датуму (година издања).