На другим мјестима
Ћирилица Latinica
+
+

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

РУКОПИСИ

РУКОПИСИ

Формирање збирке рукописа у Дигиталној Народној библиотеци Будве започето је 2018. набавком дигиталних копија два аутографа Крста Ивановића (1620–1689), аутора значајаног за родну Будву, али и за Венецију гдје је проживио другу половину живота и оставио јединствену хронику млетачког музичког театра који је зачетак опере. Ријеч је о три књиге "Анала Будве" (1665.) и недовршеној историјској хроници "Рат Св. Лиге против Турака" (1683-1699).

Збирка се даље богати Ивановићевим преписом "Будванске пјесмарице" (око 1640.) и рукописима другог значајног будванског хроничара, дон Антуна Којовића: двије књиге "Дневника" (1806-1819 и 1920-), "Мала комедија" и "Верси и риме словинске".

Оригинали рукописа потичу из домаћих и страних библиотека и архива.

Представљањем дигитализованих рукописа старих будванских аутора Народна библиотека Будве отвара први пут могућност да истраживачи и шира јавност слободно прегледају, проучавају и преводе ове документе, поштујући Услове коришћења који су назначени уз сваки од њих.

Крсто Ивановић

Рукопис из 1650. Оригинал у Националној ...

Крсто Ивановић

Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: ...

Крсто Ивановић, сакупљач

Ивановићев рукопис „Будванске ( ...

Антун Којовић

Дон Антун Којовић (1751-1845) је, ...

CRONICA DELLI ANNALI DI BUDUA

Крсто Ивановић

Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: 3 књиге „Анала Будве“; (посвету) „V Poxialu ...

CRONICA DELLI ANNALI DI BUDUA

Крсто Ивановић
Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: 3 књиге „Анала Будве“; (посвету) „V Poxialu ...

ISTORIA DELLA LEGA ORTODOSSA CONTRA IL TURCO

Крсто Ивановић

Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: Оснивање Лиге 1683. (Њемачка и Пољска). ...

ISTORIA DELLA LEGA ORTODOSSA CONTRA IL TURCO

Крсто Ивановић
Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: Оснивање Лиге 1683. (Њемачка и Пољска). ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач

Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

GIORNALE DI BUDUA 1806-1819

Антун Којовић

Дон Антун Којовић (1751-1845) је, осим младих година на школовању у Италији, цијели живот провео у Будви и вриједно биљежио ...

GIORNALE DI BUDUA 1806-1819

Антун Којовић
Дон Антун Којовић (1751-1845) је, осим младих година на школовању у Италији, цијели живот провео у Будви и вриједно биљежио ...
/1(1 - 7 / 7)

<>
<<>>
Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: 3 књиге „Анала Будве“; (посвету) „V Poxialu smarti Don Iva Ivanovichia“; попис особа (племића) у Будви ...
Рукопис из 1650. Оригинал у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Садржи: ...
Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: Оснивање Лиге 1683. (Њемачка и Пољска). Т. 2: Придруживање Републике Св. Марка 1689. Различите вијести ...
Потписани рукопис, 1683-1688. Садржи: т. 1 и т. 2. (5 св.). Недостаје т. 3. Т. 1: ...
Дон Антун Којовић (1751-1845) је, осим младих година на школовању у Италији, цијели живот провео у Будви и вриједно биљежио мале и велике градске догађаје у Дневнику и Мемоарима. Хронолошки ...
Дон Антун Којовић (1751-1845) је, осим младих година на школовању у Италији, цијели ...
Овај аутограф је основни рукопис Којовићевих пјесама. Садржи 25 пјесама на "словинском" језику, старију верзију покладне драме "Смијешни разговор", и три пјесме на италијанском језику, ...
Овај аутограф је основни рукопис Којовићевих пјесама. Садржи 25 пјесама на "словинском" ...
Кратка покладна комедија. Није могла бити изведена прије 1815, упркос податку који је преписивач аутоматски преузео. У поређењу са верзијом из 1813, дјело је дуже, радња сложенија и ...
Кратка покладна комедија. Није могла бити изведена прије 1815, упркос податку који ...
Дон Антун Којовић (1751-1845) је, осим младих година на школовању у Италији, цијели живот провео у Будви и вриједно биљежио мале и велике градске догађаје у Дневнику и Мемоарима. Хронолошки ...
Дон Антун Којовић (1751-1845) је, осим младих година на школовању у Италији, цијели ...
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије приказања, лирику разних братовштина и двије пјесме из лирско-епског ...
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне ...
/1(1 - 7 / 7)

<>
<<>>