На другим мјестима
Ћирилица Latinica
+
+

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА
Дигитална Народна библиотека Будве садржи дигитализоване верзије докумената у вези са завичајним ауторима и темама, као и оригинална издања Народне библиотеке Будве.

Поред материјала који је у посједу Библиотеке, у Дигиталној библиотеци се налази и завичајна грађа чије су дигиталне копије добијене захваљујући сарадњи са другим библиотекама и баштинским установама у земљи и иностранству.

Збирке су формиране према врсти грађе: Књиге, Новине и часописи, Рукописи, Плакати; или према географском подручју: Будва, Брајићи, Грбаљ, Маини, Паштровићи, Побори. Посебне цјелине чине тематске колекције. Кроз падајуће меније на свакој страни долази се директно до жељене збирке.

Други метод претраживања је преко кључних ријечи које се уписују у прозор у горњем десном углу сваке странице. Овај начин нуди основно и напредно претраживање.

Обавезно је поштовање општих и посебних Услова коришћења.

ЗБИРКЕ

ЗБИРКЕ

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач

Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

Будва : Хотелско-туристичко предузеће "Монтенегротурист"

АНТУН КОНТЕ ЗАНОВИЋ И ЊЕГОВИ СИНОВИ

Мирко Брајер

Историјски приказ живота двије генерације чланова будванске породице Зановић која је племићко звање добила од Венеције. Неколико ...

АНТУН КОНТЕ ЗАНОВИЋ И ЊЕГОВИ СИНОВИ

Мирко Брајер
Историјски приказ живота двије генерације чланова будванске породице Зановић која је племићко звање добила од Венеције. Неколико ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач

Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

БУДВАНСКА ПЈЕСМАРИЦА

Крсто Ивановић, сакупљач
Ивановићев рукопис „Будванске (Будљанске) пјесмарице" из 1640-их година, садржи народне драмске текстове, скраћене верзије ...

МОНТЕНЕГРОТУРИСТ, 1975, БРОЈ 1

Будва : Хотелско-туристичко предузеће "Монтенегротурист"

МОНТЕНЕГРОТУРИСТ, 1975, БРОЈ 1

Будва : Хотелско-туристичко предузеће "Монтенегротурист"

КУЛТУРНА БАШТИНА КЊ. 1

Мирослав Лукетић

Збирка стручних и научних радова на теме из културне историје Црне Горе, посебно Будве и околине. Тематске цјелине: Историја, ...

КУЛТУРНА БАШТИНА КЊ. 1

Мирослав Лукетић
Збирка стручних и научних радова на теме из културне историје Црне Горе, посебно Будве и околине. Тематске цјелине: Историја, ...

АНТУН КОНТЕ ЗАНОВИЋ И ЊЕГОВИ СИНОВИ

Мирко Брајер

Историјски приказ живота двије генерације чланова будванске породице Зановић која је племићко звање добила од Венеције. Неколико ...

АНТУН КОНТЕ ЗАНОВИЋ И ЊЕГОВИ СИНОВИ

Мирко Брајер
Историјски приказ живота двије генерације чланова будванске породице Зановић која је племићко звање добила од Венеције. Неколико ...